Overige rollen

Rolomschrijving
Projectenoverzicht overige rollen
PF 09 DUN 665x419

Filterproject

2009 - 2010

Als plv. projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van snelfilterprojecten op de locatie Scheveningen van Dunea.

PF 08 HUB 665x419

Hubertustunnel

2008 - 2011

Als adviseur VTTI en testmanager betrokken bij de bouw van de Hubertustunnel in Den Haag. Na oplevering verantwoordelijk voor een aantal handleidingen.

PF 04 MAX 665x419

Maximo

2004

Als lid klankbordgroep begeleiden van de uitrol van Maximo op de bagageafdeling op Schiphol. Vervolgens geadviseerd omtrent invulling en opzet van de magazijnen.

PF 90 MFR 665x449

M-fregatten

1990

Als uitzendkracht en "manusje-van-alles" werkzaam op "Bureau Elektro" van KMS De Schelde, op het project M-fregatten "Karel Doormanklasse".

PF 88 WMR 665x419

Militaire dienst

1988 - 1990

Als wachtmeester voorwaartse waarnemer tien maanden parate dienst in Seedorf, bij de Staf, Staf en Verzorgingsbatterij van de 41e Afdeling Veldartillerie.

Kerncentrale Borssele

Kerncentrale

1987 - 1988

Als afstudeerder een systeem ontworpen en gebouwd voor het inlezen van een diversiteit aan signalen die van belang zijn bij opstarten van de reactor.

PF 85 HSA 665x419

Walradarketen

1985 - 1986

Als stagiaire verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van een programma om documenten te vergelijken en automatisch wijzigingslijsten te genereren.