Portfolio

PF 97 SVK 665x419

Ontwerpnota

1997

Projectgegevens
Periode : 1997
Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Rijkswaterstaat
Gedetacheerd bij : Rijkswaterstaat, directie Zeeland
In dienst bij : CAE
Rol : Technisch schrijver
tags
T Overige infra T Technisch schrijver
Interessante links
L Ontwerpnota SVKO; boek 1: Totaalontwerp en ontwerpfilosofie (Repository TU Delft)
L Ontwerpnota SVKO; boek 2: De waterbouwkundige werken (Repository TU Delft)
L Ontwerpnota SVKO; boek 3: De betonwerken (Repository TU Delft)
L Ontwerpnota SVKO; boek 4: De sluitingsmiddelen (Repository TU Delft)
L Ontwerpnota SVKO; boek 5: Hulpsystemen (Repository TU Delft)
M Stormvloedkering Oosterschelde op Google Maps